TAKSYDERMIA

Taksydermia jest sztuką reprodukcji martwych zwierząt tak, by nadawały się one na wystawy lub do innych celów. Przedmiotem taksydermii może być także ciało człowieka. Z martwego zwierzęcia lub człowieka usuwa się organy, krew i oczy, a następnie zastępuje się je substancjami konserwującymi, a oczy szklanymi lub plastikowymi ich odpowiednikami.